Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế đối với địa điểm kinh doanh"

thuế đối với địa điểm kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế đối với địa điểm kinh doanh.

Hướng dẫn về thủ tục thành lập cửa hàng ?

Hướng dẫn về thủ tục thành lập cửa hàng ?
Thưa luật sư: tôi có một việc cần nhờ quý công ty giúp đỡ Công ty tôi chuyên kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm, hiện tại công ty đã có một cửa hàng (cửa hàng trực thuộc công ty). Hiện nay do yêu cầu của giám đốc công ty tôi muốn mở thêm một cửa hàng nữa và cửa hàng này cũng thuộc công ty. Vậy tôi muốn hỏi khi mở cửa hàng cần làm những thủ tục gì và cần nộp những loại thuế gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...