Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế GTG"

thuế GTG | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế GTG.

Hoàn thiện thuế GTGT: Một số vấn đề cần điều chỉnh

Hoàn thiện thuế GTGT: Một số vấn đề cần điều chỉnh
Hoàn thiện giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện luật thuế GTGT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kê khai hoàn thuế, do vậy hồ sơ, trình tự giải quyết hoàn thuế được quy định tại Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung