Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế hải quan"

thuế hải quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế hải quan.

Khai sai hồ sơ hải quan bị xử phạt như thế nào ?

Khai sai hồ sơ hải quan bị xử phạt như thế nào ?
Đối với các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì thủ tục khai hải quan là hoạt động diễn ra phổ biến và thường xuyên mà doanh nghiệp phải làm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục này không thể tránh được những sai sót có thể xảy ra.