Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế hộ kinh doanh cá thể"

thuế hộ kinh doanh cá thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế hộ kinh doanh cá thể.

Thuế suất của hộ kinh doanh cá thể năm 2018

Thuế suất của hộ kinh doanh cá thể năm 2018
Kính gửi công ty luật minh khuê: Tôi có đăng ký giấy phép là hộ kinh doanh và có bán hàng tạp hóa tại gia đình, tôi không biết thuế tôi phải nộp là bao nhiêu và thuế suất của loại hình tôi là bao nhiêu ? Xin nhờ luật sư tư vấn. Xin cảm ơn