Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuê lao động nhiễm HIV"

thuê lao động nhiễm HIV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuê lao động nhiễm HIV.

Nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không không ?

Nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không không ?
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi theo Thông tư Liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định Tiêu chuẩn sức khoẻ nhân viên hàng không thì nếu khi khám sức khoẻ tuyển Tiếp viên hàng không mà có HIV dương tính thì người Tiếp viên đó có bị loại không?