Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế lũy tiến từng phần"

thuế lũy tiến từng phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế lũy tiến từng phần.

Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% với Hợp đồng môi giới?

Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% với Hợp đồng môi giới?
Thưa luật sư! Công ty đã ký hợp đồng thuê cố vấn với một cá nhận (hợp đồng 2 năm), trong hợp đồng thể hiện mức thu nhập và các khoản phụ cấp kèm theo (trong đó có thể hiện Công ty tham gia BHXH cho cá nhân theo quy định luật BHXH), nhưng cá nhân này(người được thuê cố vấn) có phát sinh thêm 1 hợp đồng môi giới với Công ty (hợp đồng này có tính chất không thường xuyên) - hợp đồng thuê cố vấn thì Công ty tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần theo tiền lương tiền công. - Hợp đồng môi giới thì Công ty tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% theo mức từ 2tr đồng trở lên không ký HĐLĐ. Xin tư vấn giúp !

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...