Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế môn bài với chi nhánh"

thuế môn bài với chi nhánh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế môn bài với chi nhánh.

Thuế đối với chi nhánh/địa điểm kinh doanh ?

Thuế đối với chi nhánh/địa điểm kinh doanh ?
Xin chào luật Minh Khuê! Hiện tại công ty tôi đang trong quá trình thành lập. Tôi đang lên các công việc cần phải hoàn thành cho cơ quan thuế. Công ty tôi là Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài. Trụ sở chính ở Hòa Bình nhưng địa điểm làm việc ở dưới Hà Nội. Vậy địa điểm dưới Hà Nội có cần đăng ký trên đăng ký kinh doanh không?