Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế nhập"

thuế nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế nhập.

Tư vấn về luật thuế giá trị gia tăng (VAT) ?

Tư vấn về luật thuế giá trị gia tăng (VAT) ?
Kính chào Luật Sư, Công ty tôi là công ty TNHH MTV chuyên ngành may mặc, thành lập vào tháng 9/2015 có phát sinh hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Nước ngoài (Hong kong). Vì lĩnh vực này không được xem là dịch vụ xuất khẩu theo công văn trả lời của Chi cục thuế. Nên không được áp dụng thuế suất VAT 0%.

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do
Thay vì trước đây chỉ có 4 Bộ chuyên ngành quản lý trong việc cấp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do), từ 1/5/2010, sẽ có 14 Bộ có thẩm quyền quản lý và cấp loại giấy chứng nhận này cho các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.