Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế phí phải đóng"

thuế phí phải đóng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế phí phải đóng.

Văn phòng đại diện phải đóng lệ phí môn bài ?

Văn phòng đại diện <strong>phải</strong> <strong>đóng</strong> lệ <strong>phí</strong> môn bài ?
Các anh/ chị trong đoàn luật sư cho em hỏi: Văn phòng đại diện nơi em làm việc, phụ thuộc tài chính vào công ty mẹ tại Hàn Quốc (hàng tháng công ty mẹ gửi tiền sang để văn phòng hoạt động), chỉ thực hiện hoạt động liên lạc, xúc tiến các hợp đồng giữa công ty mẹ và đối tác tại Việt Nam, không thực hiện kinh doanh, không có hoạt động thu- chi hộ