Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuê tài chính"

thuê tài chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuê tài chính.

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam: Cần hoàn thiện khung pháp lý

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam: Cần hoàn thiện khung pháp lý
Vốn là điều quan tâm trước tiên đối với mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới thành lập. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu điều kiện vay vốn ngân hàng, giờ đây họ có thể tìm đến các công ty cho thuê tài chính (CTTC). Tuy nhiên, để thu hút được nhiều khách hàng, hoạt động của các công ty này cần phải được hoàn thiện hơn nữa…