Luat Minh Khue

thuế thu nhập hộ kinh doanh

thuế thu nhập hộ kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế thu nhập hộ kinh doanh

Tư vấn về buôn bán quần áo Trung Quốc?

Tư vấn về buôn bán quần áo Trung Quốc?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em có một người bạn, bạn ấy có mở cửa hàng bán quần áo. Hiện tại, bạn ấy vẫn đi lấy hàng tại chợ đầu mối Ninh Hiệp về bán.