Luật sư tư vấn về chủ đề "Thue Va Chi Phi"

Thue Va Chi Phi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thue Va Chi Phi.

Giao dịch phi tiền tệ (NONMONETARY TRANSACTION)

Giao dịch <strong>phi</strong> tiền tệ (NONMONETARY TRANSACTION)
Trong nền kinh tế tiền tệ, có nhiều cách khác nhau để tính giá trị, bao gồm tiền, hàng hóa, hàng tồn kho, vốn tài chính, đầu tư và thậm chí các mặt hàng vô hình như bằng sáng chế, bản quyền và thậm chí là thiện chí.