Luat Minh Khue

thuế xuất

thuế xuất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế xuất

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do
Thay vì trước đây chỉ có 4 Bộ chuyên ngành quản lý trong việc cấp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do), từ 1/5/2010, sẽ có 14 Bộ có thẩm quyền quản lý và cấp loại giấy chứng nhận này cho các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.