Luat Minh Khue

thuế xuất nhập khẩu

thuế xuất nhập khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thuế xuất nhập khẩu

Thuế nhập khẩu xe oto?

<strong>Thuế</strong> <strong>nhập</strong> <strong>khẩu</strong> xe oto?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Tôi đang muốn nhập xe từ Mỹ về. Nếu chiếc Acuara TSX 2010