Luật sư tư vấn về chủ đề "thương hảo hợp đồng"

thương hảo hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương hảo hợp đồng.

Cách xây dựng thương thuyết hiệu quả

Cách xây dựng thương thuyết hiệu quả
Theo Roger Fisher và William Ury, các tác giả của cuốn Trả lời Vâng về thương thuyết hiệu quả (đây được thừa nhận là một trong những cuôn sách hay nhất viết về chủ đề thương thuyết), th­ương thuyết thành công phải: Tạo ra được một thoả thuận sáng suốt nếu có thể thoả thuận được; Phải hiệu quả (không làm cho cả hai bên mất nhiều nguồn lực, kể cả thời gian); Cải thiện hoặc ít nhất là không làm tổn hại tới quan hệ của hai bên.