Luat Minh Khue

thương hiệu mạnh

thương hiệu mạnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thương hiệu mạnh

Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?

Xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?
Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức, là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chức, nhân viên, đối tác & khách hàng của bạn.

Khởi sự một thương hiệu mạnh: Cần và đủ

Khởi sự một thương hiệu mạnh: Cần và đủ
Thương hiệu là một khái niệm vô hình nhưng giá trị mang lại cho doanh nghiệp lại không hề nhỏ. Vậy mà rất ít doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu, ngoại trừ các tập đoàn kinh tế hay các doanh nghiệp mạnh. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí, nguồn nhân lực hay vì lý do nào khác?