Luat Minh Khue

Thương hiệu quốc gia

Thương hiệu quốc gia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thương hiệu quốc gia

Gia tăng giá trị cho thương hiệu

<strong>Gia</strong> tăng giá trị cho <strong>thương</strong> <strong>hiệu</strong>
Khi nghĩ về hình ảnh tương lai của các nhà lãnh đạo, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của nữ chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của PepsiCo, bà Indra Nooyi. Hơn bao giờ hết, lãnh đạo cần phải trở thành những người xây dựng tổ chức, truyền cảm hứng cho ngày nay và sự trường tồn mai sau.

Thương hiệu là gì?

<strong>Thương</strong> <strong>hiệu</strong> là gì?
Tại Mỹ, thuật ngữ “thương hiệu” được dùng hiện nay có nguồn gốc từ dấu sắt nung in trên mình gia