Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại hàng hoá"

thương mại hàng hoá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại hàng hoá.

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Con người trong thời đại thế kỉ này luôn luôn gắn với trao đổi và mua bán hàng hóa. Vậy sản xuất hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại dựa trên những điều kiện nào?

Các quy định về tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại? Những thay đổi về rào cản thương mại khi Việt Nam là thành viên của WTO

Các quy định về tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại? Những thay đổi về rào cản thương mại khi Việt Nam là thành viên của WTO
Các quy định về kỹ thuật và các tiêu chuẩn công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhưng mỗi nước lại đưa ra những quy định và tiêu chuẩn khác nhau. Điều này gây khó khăn cho các nhà sản xuất và xuất khẩu. Do đó, việc tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là cần thiết.

Hàng nhẹ (Measurement cargo) là gì ? Tìm hiểu

Hàng nhẹ (Measurement cargo) là gì ? Tìm hiểu
Hàng nhẹ (Measurement rated cargo) là hàng hóa có dơn giá cước được tính trên cư sở dung tích (của hàng hóa) và có đơn vị tính cước là 1 mét khối. Hàng loại này thường là những loại có tỷ khối lớn hơn 1, tức là 1 tấn hàng có thể tích lớn hơn IM3. Ví dụ: bông, đệm mút, dăm gỗ (wood chips)...

Giám định mớn nước (Draught survey) là gì ?

Giám định mớn nước (Draught survey) là gì ?
Giám định mớn nước là một phương pháp để xác định trọng lượng hàng hóa trên khoang tàu, trong đó sự dịch chuyển của nước trước và sau khi bốc (dỡ) hàng sẽ được đo đạc và mức chênh lệch thu được thể hiện trọng lượng của hàng hoá được chỉ định.

Cơ cấu của quy tắc xuất xứ theo quy định của EFTA

Cơ cấu của quy tắc xuất xứ theo quy định của EFTA
Tự do hóa thương mại quốc tế ngày càng phát triển, mở ra một không gian rộng lớn cho hàng hóa các quốc gia vươn ra thế giới dễ dàng hơn, vấn đề xuất xứ hàng hóa là một trong những nội dung quan trọng. Để minh họa quy tắc xuất xứ trong khu vực TMTD, cùng tìm hiểu về cơ cấu quy tắc xuất xứ trong EFTA.

Những trợ cấp đặc biệt đối nông sản chế biến trong khuôn khổ WTO

Những trợ cấp đặc biệt đối nông sản chế biến trong khuôn khổ WTO
Phát triển công nghiệp chế biến được xác định là giải pháp tối ưu để nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy ngành nông nghiệp hội nhập kinh tế toàn cầu. Nông sản chế biến là một trong những hàng hóa đặc biệt, do đó cần có những thỏa thuận riêng biệt.

Các quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế

Các quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế
Thương mại hàng hóa quốc tế là một lĩnh vực quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nước tham gia vào phân công lao động quốc tế, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế và làm giàu cho đất nước. Vậy hiện nay có những hiệp định nào trực tiếp điều chỉnh về hoạt động này? Cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Những quy định cơ bản về thương mại hàng hóa quốc tế ?

Những quy định cơ bản về thương mại hàng hóa quốc tế ?
Thương mại hàng hóa quốc tế là tổng thể các hoạt động thương mại liên quan đến hàng hóa được các nước tiến hành với nhau. Vậy để tiến hành một cách có hiệu quả, cần có những quy định điều chỉnh trực tiếp hoạt động thương mại này. Bài viết dưới đây sẽ phân tích nhưng quy định cơ bản về TMHH.

Cơ chế kiểm tra, rà soát các hiệp định của WTO đươc thực hiện như thế nào?

Cơ chế kiểm tra, rà soát các hiệp định của WTO đươc thực hiện như thế nào?
Đa số các thỏa thuận thương mại khu vực ngày nay là các hiệp định thương mại tự do. Ngày càng nhiều hiệp định được thông qua, vậy vấn đề đặt ra là cần có một cơ chế thông nhất để kiểm tra, rà soát các hiệp định này để đảm bảo tốt việc thực thi trên thực tế. Dưới đây là những phân tích cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook