Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại hiện đại"

thương mại hiện đại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại hiện đại.

Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế trực tuyến – Cơ chế giải quyết tranh chấp tối ưu cho một nền thương mại hiện đại

Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế trực tuyến – Cơ chế giải quyết tranh chấp tối ưu cho một nền thương mại hiện đại
Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành dòng chảy chủ đạo như hiện nay, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. và trở thành một chủ đề quan trọng trong hầu hết các buổi nghị sự của các tổ chức quốc tế. Sự phát triển thương mại quốc tế đã kéo theo sự phát triển của nhiều yếu tố khác, một trong các nội dung đó là luật pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.