Luat Minh Khue

thương mại tại Hoa Kỳ

thương mại tại Hoa Kỳ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thương mại tại Hoa Kỳ

Bồi thường thương mại tại Hoa Kỳ

Bồi thường thương mại tại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ có khá nhiều luật và điều luật về bồi thường thương mại. Đáng chú ý là Luật chống bán phá giá, Luật chống trợ giá, Điều 201 Luật thương mại năm 1974 về các hành động tự vệ, Điều 337 Luật thuế quan năm 1930 về chống cạnh tranh không công bằng và vi phạm quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, Điều 301 Luật Thương mại năm 1974 về tiếp cận thị trường, và một số điều luật khác.