Luat Minh Khue

thương tật %

thương tật 31% - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thương tật 31%

Chồng có được tại ngoại ra ngoài để chăm vợ thương tích ?

Chồng có được tại ngoại ra ngoài để chăm vợ thương tích ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Chồng tôi hiện đang bị tạm giam với tội cố ý gây thương tích, thương tật của nạn nhân là 31%, theo như cơ quan điều tra chồng tôi sẽ bị tạm giam 120 ngày chờ ngày ra tòa. Hiện chồng tôi đã bị tạm giam được 60 ngày, tôi sắp sinh con đầu lòng nên rất mong chồng tôi có thể được tại ngoại để về chăm sóc tôi.