Luật sư tư vấn về chủ đề "Thuong Tat 5"

Thuong Tat 5 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thuong Tat 5.

Thông tư 5-LĐTT

Thông tư <strong>5</strong>-LĐTT
Quy định về thì giờ làm việc tại các xí nghiệp Chính phủ và công trường.

Sắc lệnh 5/SL

Sắc lệnh <strong>5</strong>/SL
Về việc chấp nhân đơn xin từ chức của ông Trần Đăng Ninh, tổng thanh tra phó trong Ban thanh tra Chính phủ

Thông tư 5-TT

Thông tư <strong>5</strong>-TT
Ấn định luật lệ hưu bổng trong thời kỳ kháng chiến

Quyết định 5/CP

Quyết định <strong>5</strong>/CP
Về việc thành lập Viện nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 5/TBXH

Thông tư <strong>5</strong>/TBXH
Hướng dẫn bổ sung việc trợ cấp tiền tầu, xe cho công nhân viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động

Thông tư 5-TT-BNV

Thông tư <strong>5</strong>-TT-BNV
Hướng dẫn việc bổ nhiệm thanh tra viên các cấp trong lực lượng công an nhân dân

Chỉ thị 5/NH-CT

Chỉ thị <strong>5</strong>/NH-CT
Về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

Thông tư 5-LĐ/PC

Thông tư <strong>5</strong>-LĐ/PC
Về chế độ thuê mướn người làm công đối với các cơ quan và tư nhân ngoại quốc.

Thông tư 5/TT-TCĐ

Thông tư <strong>5</strong>/TT-TCĐ
Về chế độ quản lý việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước

Thông tư 5/NH-TT

Thông tư <strong>5</strong>/NH-TT
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

Thông tư 5/BYT-TT

Thông tư <strong>5</strong>/BYT-TT
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 203-HĐBT ngày 28-12-1988 về chế độ lương và sinh hoạt phí của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Thông tư 5/LĐTBXH-TT

Thông tư <strong>5</strong>/LĐTBXH-TT
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy

Thông tư 5-TT/TCCB

Thông tư <strong>5</strong>-TT/TCCB
Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuỷ lợi huyện và các đơn vị sản xuất thuộc ngành thuỷ lợi huyện

Thông tư 5-TC/HCVX

Thông tư <strong>5</strong>-TC/HCVX
Về việc hướng dẫn thi hành chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm đối với công nhân viên chức Nhà nước

Thông tư 5/TT-TS

Thông tư <strong>5</strong>/TT-TS
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97-HĐBT ngày 29/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách phát