Luật sư tư vấn về chủ đề "thường trực"

thường trực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thường trực.

Quy định về trọng tài lai (hybrid arbitration), trọng tài vụ việc (Ad-hoc arbitration) và trọng tài thường trực và so sánh chúng với nhau

Quy định về trọng tài lai (hybrid arbitration), trọng tài vụ việc (Ad-hoc arbitration) và trọng tài thường trực và so sánh chúng với nhau
Hiện nay, pháp luật nhiều nước trên thế giới công nhận trọng tài thương mại có ba loại là: Trọng tài thường trực, trọng tài vụ việc, trọng tài lai. Các bên tranh chấp phải tự cân nhắc, quyết định về loại trọng tài giải quyết tranh chấp và cùng nhau thống nhất lựa chọn một hình thức nhất định.