Luat Minh Khue

tiến hành đình công

tiến hành đình công - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiến hành đình công

Thủ tục và cách thức tiến hành đình công

Thủ tục và cách thức tiến hành đình công
Hầu hết các cuộc đình công ở nước ta thời gian qua đều rơi vào tình trạng trái pháp luật, mặc dù các cuộc đình công chủ yếu xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là do pháp luật quy định về trình tự, thủ tục chuẩn bị đình công và cách thức tiến hành đình công phức tạp, thiếu tính khả thi.