Luat Minh Khue

tiền lương bảo hiểm

tiền lương bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiền lương bảo hiểm

Cơ quan bảo hiểm chi trả bảo hiểm thì công ty không phải trả lương ?

Cơ quan bảo hiểm chi trả bảo hiểm thì công ty không phải trả lương ?
Thưa Luật sư, tôi làm việc trong cơ quan nhà nước và có đồng nghiệp sinh con ngày 9/12/2015 lúc này cơ quan đã chuyển toàn bộ lương của tháng 12 vào tài khoản lương cá nhân cho cô ấy. Sau đó Phòng hành chính cơ quan yêu cầu cô ấy nộp lại cả tháng lương ( bằng tiền mặt) cho phòng hành chính cơ quan với lý do cô ấy sẽ được bảo hiểm chi trả lương có đúng không?