Luat Minh Khue

tiền sử dụng

tiền sử dụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiền sử dụng

Trường hợp chuyển mục đích được giảm 50% tiền sử dụng đất ?

Trường hợp chuyển mục đích được giảm 50% tiền sử dụng đất ?
Nhờ luật sư tư vấn giúp! Quyết định của cơ quan chức năng về việc từ chối giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tôi là đúng hay sai? Ngày 12/6/2014, tôi đến UBND nơi tôi ở để nộp hồ sơ gộp 3 thủ tục gồm: tách 1 thửa đất được chuyển nhượng lại từ đất của ông A; chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất đó sang tên tôi; và chuyển mục đích thửa đất đó sang đất ở với diện tích là 142,1m2.