Luat Minh Khue

tiền tệ

tiền tệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiền tệ

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có đặc điểm pháp lý và hình phạt như thế nào ?

 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có đặc điểm pháp lý và hình phạt như thế nào ?
Hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là trật tự quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu tiền tệ. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước, làm biến động giá cả tiền tệ trong nước, là nguyên nhân dẫn đến mất giá của đồng tiền nội tệ, đặc biệt là ảnh hưởng đến giá vàng và ngoại tệ.

Phá giá tiền tệ: Lợi bất cập hại

Phá giá tiền tệ: Lợi bất cập hại
Xét về mặt lý thuyết, biện pháp phá giá tiền tệ thường được thực hiện để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa nhằm cải thiện cán cân thanh toán vãng lai. Tuy nhiên, điểm yếu của phá giá là sẽ làm tăng giá hàng hóa trong nước, ảnh hưởng lên lạm phát. Do đó, để hạn chế lạm phát, các biện pháp thường được sử dụng là đồng thời phải giảm thâm hụt ngân sách và thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...