Luat Minh Khue

tiền trợ câp hàng tháng

tiền trợ câp hàng tháng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiền trợ câp hàng tháng

Quy định về trợ cấp tiền cơm ?

Quy định về trợ cấp tiền cơm ?
Gửi Luật Minh Khuê Theo khoản 3 điều 4 thông tư 10/2012 quy định trợ cấp tiền cơm không vượt quá 680.000 ngàn đồng / tháng / người. Nếu công ty chúng tôi không có trợ cấp tiền cơm cho người lao động có bị sai luật không?