Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền sử dụng đất của doanh nghiệp"

tiền sử dụng đất của doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền sử dụng đất của doanh nghiệp.

Tư vấn về tiền sử dụng đất của doanh nghiệp?

Tư vấn về tiền sử dụng đất của doanh nghiệp?
Xin cho tôi hỏi, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại (xây nhà để bán) trước ngày 01/7/2014 tại địa bàn đặc biệt khó khăn có được giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp theo Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ hay không; nếu được giảm 30% tiền sử dụng đất nhưng doanh nghiệp không thực hiện đúng dự án đầu tư được duyệt (không xây nhà để bán mà lại phân lô bán nền khi chưa xây dựng nhà ở) thì có được giảm 30% tiền sử dụng đất đã giảm hay không (quy định tại văn bản nào, nếu có)? Trân trọng cảm ơn.