Luat Minh Khue

tiếp tục hồi phục

tiếp tục hồi phục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tiếp tục hồi phục

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục
VietnamWorks.com vừa công bố bản báo cáo thông số nhân lực trực tuyến quý IV/2009. Bản báo cáo của quý này đã được điều chỉnh với danh mục 59 ngành nghề so với 50 như trước đây nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh những thay đổi trên thị trường lao động trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là những vị trí lao động VIP có sự sụt giảm đáng kể: nhu cầu tuyển dụng ở cấp bậc giám đốc giảm 11,1%, ở cấp bậc CEO giảm 50%.