Luật sư tư vấn về chủ đề "tiếp tục hồi phục"

tiếp tục hồi phục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiếp tục hồi phục.

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục

Thị trường lao động: Sẽ tiếp tục hồi phục
VietnamWorks.com vừa công bố bản báo cáo thông số nhân lực trực tuyến quý IV/2009. Bản báo cáo của quý này đã được điều chỉnh với danh mục 59 ngành nghề so với 50 như trước đây nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh những thay đổi trên thị trường lao động trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là những vị trí lao động VIP có sự sụt giảm đáng kể: nhu cầu tuyển dụng ở cấp bậc giám đốc giảm 11,1%, ở cấp bậc CEO giảm 50%.