Luat Minh Khue

Tiêu chí bảo hộ

Tiêu chí bảo hộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tiêu chí bảo hộ

Tiêu chí và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Tiêu chí và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
Như chúng ta đã biết, nhãn hiệu hàng hoá là một tài sản trí tuệ quý giá, có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường của một doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đó thực hiện sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển kinh doanh, uy tín của nhãn hiệu ngày càng được bồi đắp, dẫn đến giá trị của nó ngày càng tăng tiến, nhất là khi nhãn hiệu trở thành nổi tiếng và được đông đảo người tiêu dùng biết đến.