Luật sư tư vấn về chủ đề "Tightening"

Tightening | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tightening.

Tightening the education quality assessment standards

Tightening the education quality assessment standards
On December 28, 2012, the Ministry of Education and Training issued the Circular No. 62/2012/TT-BGDDT promulgating the Regulation on the process and frequency of education quality assessment of universities, colleges, and vocational high schools.