Luật sư tư vấn về chủ đề "tín dụng"

tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tín dụng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì ? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì ? Điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Thưa luật sư, tôi được biết Hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, vậy luật sư cho tôi được biết điều kiện cụ thể đối với doanh nghiệp muốn đầu tư lĩnh vực này là gì ? xin cám ơn Luật sư (Người hỏi: Huy Hoàng, Tp Hồ Chí Minh).

Tín dụng nhà nước là gì ? Đặc điểm, nội dung của tín dụng nhà nước ?

Tín dụng nhà nước là gì ? Đặc điểm, nội dung của tín dụng nhà nước ?
Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng giữa nhà nước với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và các cá nhân. Tín dụng nhà nước xuất hiện nhằm thỏa mãn những nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước trong điều kiện nguồn thu không đủ để đáp ứng; nó còn là công cụ để nhà nước hỗ trợ cho các ngành kinh tế yếu kém, ngành mũi nhọn và khu vực kinh tế kém phát triển, và là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý, điều hành vĩ mô. Bài viết xoay quanh vấn đề về tín dụng nhà nước.

Pháp luật về kinh doanh vàng bạc, kim loại và đá quý? Điều kiện cấp phép kinh doanh vàng miếng của Tổ chức tín dụng

Pháp luật về kinh doanh vàng bạc, kim loại và đá quý? Điều kiện cấp phép kinh doanh vàng miếng của Tổ chức tín dụng
Vàng là một thứ kim loại đặc biệt quý hiếm, có nhiều chức năng quan trọng như tài sản dự trữ, thanh toán, trang sức, nguyên liệu chế tạo. Vàng có ảnh hưỏng mạnh đến giá trị đồng tiền và trong một số thời kỳ lịch sử được coi như tiền. Quy định về kinh doanh vàng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu:

Thư tín dụng là gì ? Quy định về thanh toán bằng thư tín dụng

Thư tín dụng là gì ? Quy định về thanh toán bằng thư tín dụng
Thư tín dụng là hình thức thanh toán được thực hiện từ khoản tiền do người có nghĩa vụ chi trả (bên mua) lưu kí trước ở trung gian thanh toán để trả cho bên thụ hưởng (bên bán) theo các phương thức thanh toán và điều kiện ghi trong văn bản do người có nghĩa vụ chỉ trả lập.

Các quy tắc UCP áp dụng đối với thư tín dụng

Các quy tắc UCP áp dụng đối với thư tín dụng
Điều 1 của UCP quy định: Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, bản 2007, xuất bản phẩm số 600 của ICC (UCP) là các quy tắc áp dụng cho bất kì tín dụng chứng từ (‘credit’) nào (bao gồm cả thư tín dụng dự phòng, trong chừng mực mà các quy tắc này có thể áp dụng)

Phân tích cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ?

Phân tích cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ?
Xem xét cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng là xem xét các bộ. phận bên trong hợp thành nó. Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ở mỗi quốc gia bao gồm nhiều bộ phận hợp thành. Mỗi bộ phận trong hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng có vị trí và vai trò khác nhau với đời sống kinh tế-xã hội