Luật sư tư vấn về chủ đề "tỉnh hải dương"

tỉnh hải dương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tỉnh hải dương.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều tại địa bàn tỉnh Hải Dương

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều tại địa bàn tỉnh Hải Dương
Trên cơ sở quy định tại Luật đê điều, thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều tại địa bàn tỉnh Hải Dương được hướng dẫn tại Quyết định 08/2018/QĐ-UBND. Trình tự, thủ tục như thế nào mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết dưới đây.