Luật sư tư vấn về chủ đề "Tình hình"

Tình hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tình hình.

Mẫu Thông báo tình hình cấp giấy phép lao động (Mẫu số 13)

Mẫu Thông báo tình hình cấp giấy phép lao động (Mẫu số 13)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo tình hình cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Tình hình trả lương qua tài khoản giai đoạn 2

Tình hình trả lương qua tài khoản giai đoạn 2
Giai đoạn 1 của việc triển khai trả lương qua tài khoản đã hoàn thành và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc triển khai trả lương qua tài khoản đã vượt mức về phạm vi địa bàn (63/63 tỉnh đã triển khai) và chuẩn bị sơ kết vào năm 2009.