Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tình huống đấu thầu"

tình huống đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tình huống đấu thầu.

Hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà thầu ?

Hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà thầu ?
Xin chào Luật sư! Xin Luật sư tư vấn giúp công ty chúng tôi trong vấn đề sau đây liên quan đến việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Để việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty A có cổ phần chi phối (giữ 51% vốn) tại Công ty B và Công ty C. Công ty B là đơn vị được Chủ đầu tư thuê lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu tư vấn của dự án.

Chi nhánh thi công dự án của công ty mẹ có được coi là năng lực khi tham gia đấu thầu ?

Chi nhánh thi công dự án của công ty mẹ có được coi là năng lực khi tham gia đấu thầu ?
Tư vấn xử lý tình huống đấu thầu: Câu hỏi của Khách hàng: Căn cứ vào hồ sơ mời thầu thi công xây lắp công trình đường ABC huyện T do Ban quản lý dự án vùng hồ SĐ phát hành đã được Công ty TNHH A mua theo giấy giới thiệu số .../GT ngày 08/10/2014 đăng ký dưới tên nhà thầu là: Liên danh công ty TNHH A và Công ty TNHH B.

Tư vấn giải quyết tình huống phát sinh trong luật đấu thầu?

Tư vấn giải quyết tình huống phát sinh trong luật đấu thầu?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi luật sư một chút về một tình huống trong đấu thầu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư. Tình huống: Có hai nhà thầu tham gia một gói thầu mua sắm tài sản của một cơ quan A. Cả hai nhà thầu đều chào thầu cùng một mặt hàng của cùng một hãng sản xuất, cùng một model.

Tư vấn pháp luật và tình huống đấu thầu: Xử lý chứng từ gốc trong hồ sơ dự thầu?

Tư vấn pháp luật và tình huống đấu thầu: Xử lý chứng từ gốc trong hồ sơ dự thầu?
Thưa luật sư, Kính mong ông hỗ trợ chúng tôi về luật pháp trong đấu thầu với tình huống như sau. 1. Tại tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính; Hồ sơ mời thầu ghi "*Lưu ý: Nếu thấy nghi ngờ hoặc không rõ ràng về các số liệu chứng thực trong hồ sơ dự thầu, thì tổ chuyên gia có quyền đối chiếu chứng từ gốc với hồ sơ dự thầu đó."

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu theo luật đấu thầu?

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu theo luật đấu thầu?
Thưa luật sư, Vui lòng giải đáp giúp Tôi tình huống sau: Nhà thầu bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt là 150 triệu đồng. Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định là hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể tư thời điêm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h ngày 24/5 ).

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu?

Tư vấn giải quyết tình huống đấu thầu?
Kính chào luật sư! Em muốn hỏi anh một chút về một tình huống trong đấu thầu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh. Cảm ơn anh rất nhiều! Tình huống: Có hai nhà thầu tham gia một gói thầu mua sắm tài sản của một cơ quan A. Cả hai nhà thầu đều chào thầu cùng một mặt hàng của cùng một hãng sản xuất, cùng một model.

Các phương thức đấu thầu ?

Các phương thức đấu thầu ?
1. Phương thức đấu thầu bao gồm đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu.