Luật sư tư vấn về chủ đề "tính lại"

tính lại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính lại.

Có phải tính lại bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức không?

Có phải tính lại bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức không?
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi mong luật sư tư vấn. Tôi hợp đồng dài hạn công tác ở một cơ quan cấp Sở của một tỉnh với thời gian là 5 năm, mức lương là 2,67. Nay cơ quan (tôi đang làm) tuyển dụng và tôi thi tuyển công chức trúng tuyển vào đúng vị trí tôi đang làm 5 năm nay (phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ).