Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tính lương hưu"

tính lương hưu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính lương hưu.

Tư vấn chế độ thâm niên cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ?

Tư vấn chế độ thâm niên cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ?
Xin hỏi các luật sư: Tôi đi bộ đội tháng 4 năm 1972 năm 1973 tôi đi học trung cấp kỹ thuật quân khí, ra trường năm 1976 được điều về trung đoàn 101 thuộc vùng 5 hải quân, và được hưởng lương quân nhân chuyên nghiệp với mức lương bậc 2 trung cấp (là 59 đồng thời điểm năm 1980), năm 1979 cùng đơn vị sang Cam pu chia làm nghiệm vụ quốc tế.