Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tinh Mot Dem"

Tinh Mot Dem | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tinh Mot Dem.

chuyen ca dem sang ca ngay

chuyen ca <strong>dem</strong> sang ca ngay
Tôi làm ca đêm hơn 1 tuần đến sáng thứ 4 là hết ca đêm chuyển ca ngày cty cho tôi nghỉ một ngày sáng thứ 5 lên ca và tính vào 1 ngày phép năm như thế có đúng luật không a.