Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tính phép năm"

tính phép năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính phép năm.

Người về hưu tính tiền phép năm như thế nào ?

Người về hưu tính tiền phép năm như thế nào ?
Trong cơ quan tôi có một cán bộ đã tới tuổi về hưu, ngày nhận quyết định nghỉ hưu là 01/7/2016. Vậy tới cuối năm cơ quan thanh toán tiến phép năm của người cán bộ đó như thế nào ? xin tư vấn giúp, xin cám ơn.