Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh"

tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh.

Xác định căn cứ tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể ?

Xác định căn cứ tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể ?
Thưa luật sư: - Tôi kinh doanh nghề photocopy. Tôi mới mở cửa hàng từ đầu năm và cán bộ thuế đã ghé thăm. Cán bộ thuế nói áp cho tôi mức thấp nhất là 750.000đ thuế môn bài, thuế tháng là gần 600.000đ (Với điều kiện mỗi tháng nộp riêng cho ông ta 400.000) - Tôi đã tham khảo cách tính thuế đối với cửa hàng.