Luật sư tư vấn về chủ đề "tính xác thực"

tính xác thực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính xác thực.

Về tính xác thực trong hoạt động công chứng

Về tính xác thực trong hoạt động công chứng
Qua thực tiễn công tác cũng như tham khảo các quy định pháp luật cụ thể về công chứng của một số quốc gia, chúng tôi tạm chia tính xác thực trong hoạt động công chứng ra làm ba cấp độ khác nhau.