Luat Minh Khue

tình yêu thời hiện đại

tình yêu thời hiện đại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tình yêu thời hiện đại

Con người và tình yêu thời hiện đại

Con người và tình yêu thời hiện đại
Ngón chân cái của chúng ta đang chạm vào lằn ranh thế kỷ XXI, hơn cả thế, còn là ngưỡng cửa của một Thiên niên kỷ thứ ba. Đêm thế kỷ XX đang tàn và bình minh Thiên niên kỷ mới đang hừng sáng. Giờ phút trọng đại đang đến. Trọng đại đến mức có quá nhiều tiên tri đã loan báo về những việc kinh thiên động địa có thể xảy ra: