Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức bảo hiểm"

tổ chức bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức bảo hiểm.

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Sự ra đời và đi vào hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam(DIV) đã đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống các định chế tài chính – ngân hàng ở Việt Nam. Thực tiễn hoạt động của DIV trong thời gian qua đã khẳng định: Có thể còn có những quan niệm, nhận thức khác nhau, nhưng rõ ràng DIV là một định chế tài chính không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của hệ thống tài chính – ngân hàng ở Việt Nam.

Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Vậy, tổ chức bảo hiểm tương hỗ được coi là có đủ khả năng thanh toán khi nào? Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cần làm gì khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán? Hãy cùng tìm hiểu.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không?

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không?
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Vậy, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có cần thành lập Ban kiểm soát không?