Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tổ chức Bộ Công an"

Tổ chức Bộ Công an | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tổ chức Bộ Công an.

Tổ chức lại Bộ Công an

Tổ chức lại Bộ Công an
Tổng cục An ninh được tách thành hai tổng cục về an ninh đối nội và an ninh đối ngoại. Tổng cục Cảnh sát tách thành ba tổng cục, trong đó mảng điều tra hình sự được chuyên môn hóa, nâng thành Tổng cục Phòng chống tội phạm.