Luat Minh Khue

Tổ chức Bộ Công an

Tổ chức Bộ Công an - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tổ chức Bộ Công an

Tổ chức lại Bộ Công an

Tổ chức lại Bộ Công an
Tổng cục An ninh được tách thành hai tổng cục về an ninh đối nội và an ninh đối ngoại. Tổng cục Cảnh sát tách thành ba tổng cục, trong đó mảng điều tra hình sự được chuyên môn hóa, nâng thành Tổng cục Phòng chống tội phạm.