Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức Công đoàn Việt Nam"

tổ chức Công đoàn Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam chuẩn nhất năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam chuẩn nhất năm 2023
"Bài viết Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam chuẩn nhất năm 2023 là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tương lai. Với nội dung được tổng hợp và đánh giá kỹ lưỡng, bài viết cung cấp những thông tin chi tiết về các điểm nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ lịch sử ra đời đến nhiệm vụ và hoạt động hiện tại.

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: Đó là tính giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng. Công đoàn có ba chức năng đó là: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; Tham gia quản lý; Tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?
Vấn đề tổ chức của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn. Theo đó, công đoàn là một hệ thống cơ quan được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều 7 Điều lệ công đoàn được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 30/7/2013.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng