Luat Minh Khue

tổ chức kinh doanh bất động sản

tổ chức kinh doanh bất động sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức kinh doanh bất động sản

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...