Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức quản lý tập thể"

tổ chức quản lý tập thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức quản lý tập thể.

Mô hình tổ chức quản tập thể của Thụy Điển

Mô hình <strong>tổ</strong> <strong>chức</strong> <strong>quản</strong> <strong>lý</strong> <strong>tập</strong> <strong>thể</strong> của Thụy Điển
Thuỵ Điển không chỉ được thế giới biết đến như là một quốc gia có nền kinh tế phát triển với thu nhập bình quân đầu người đạt 42.383 USD/năm, quê hương của giải thưởng Nobel danh giá mà còn được đánh giá cao bởi chính sách khuyến khích sáng tạo và bảo hộ sở hữu trí tuệ.