Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức trong"

tổ chức trong | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức trong.

Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự?

Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự?
Hoạt động thi hành án dân sự là hoạt động có tính liên ngành và tính xã hội cao. Hiệu quả của hoạt động thi hành án không chỉ phụ thuộc vào cơ quan thi hành án dân sự mà còn phụ thuộc vào sự tham gia của các cấp chính quyền, địa phương, các tổ chức, cơ quan khác và đã được quy định tại điều...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng