Luật sư tư vấn về chủ đề "Tờ khai đăng ký chương trình liên kết"

Tờ khai đăng ký chương trình liên kết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tờ khai đăng ký chương trình liên kết.

Mẫu tờ khai đăng ký chương trình liên kết

Mẫu tờ khai đăng ký chương trình liên kết
Tờ khai đăng ký chương trình liên kết là mẫu văn bản được gửi lên Bộ thông tin và truyền thông trong thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết lĩnh vực truyền hình với một đối tác truyền thông nào đó.